ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអញ្ញើញជាអធិបតីភាព ប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពគណៈកម្មការដឹកនាំកំណែទម្រង់សកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ


ឯកឧត្តម ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអញ្ញើញជាអធិបតីភាព ប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពគណៈកម្មការដឹកនាំកំណែទម្រង់សកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ងៃអង្គារ ៩ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ

ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង