ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក Wang Yi កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងម៉ុតមាំ


- ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក Wang Yi កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងម៉ុតមាំ ដល់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ជុំវិញការរក្សាស្ថិរភាព និងលុបបំបាត់អំពើហិង្សា ខណៈប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលមួយនេះ កំពុងផ្ទុះរលកបាតុកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 2 ខែមករាមក។

# ប្រភព CGTN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង