ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្សជាង ១៥០នាក់បានស្លាប់ និងប្រហែល ៦,០០០នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន


- មនុស្សជាង ១៥០នាក់បានស្លាប់ និងប្រហែល ៦,០០០នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ បន្ទាប់ពីកើតមានអំពើកុបកម្មដ៏ហិង្សា នៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីកណ្តាលក្នុងសប្តាហ៍នេះ នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង