ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាម បានរាយការណ៍ថា


- ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាម បានរាយការណ៍ថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបានស្នើអាជ្ញាធរខេត្តក្វាងស៊ី នៃប្រទេសចិនឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការកកស្ទះទំនិញនៅតាមច្រកព្រំដែន បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងព្រំដែនរបស់ខ្លួន ជាមួយប្រទេសជិតខាង ដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធ្វើឲ្យការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដល់កម្រិតសូន្យ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង