ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍មាន ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ជាង27,000 នាក់


- ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ជាង27,000 នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលជាចំនួនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះ ប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋញូវដែលី បាននិយាយថា មិនចាំបាច់ភ័យស្លន់ស្លោឡើយ ដោយសារអត្រាសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទាបនៅឡើយទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង