ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអ.ស.ប បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ


អ.ស.ប ៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអ.ស.ប បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ា ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយពីយោធារដ្ឋប្រហាររបស់ប្រទេសនេះឡើយ តែក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថា ការចរចានេះនឹងនៅតែបន្តធ្វើឡើង ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង