ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាបានពន្យារ ពេលចេញសាលក្រម ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថា


- តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាបានពន្យារ ពេលចេញសាលក្រម ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងសម្រេចកាត់ទោសករណីពីរ របស់មេដឹកនាំត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីតំណែង គឺលោកស្រី Aung San Suu Kyi រហូតដល់ថ្ងៃទី 10 ខែមករា នេះបើយោងតាមប្រភពដែលដឹងពីដំណើរការនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង