ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អត្តឃាតជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបាន វាយប្រហារភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Beni


- ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អត្តឃាតជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានវាយប្រហារភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Beni នាភាគខាង កើតប្រទេសកុងហ្គោ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៥នាក់ និងបានសម្លាប់ខ្លួនឯងផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង