ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំហុងកុង លោកស្រី Carrie Lam បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Li Keqiang ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង


- មេដឹកនាំហុងកុង លោកស្រី Carrie Lam បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Li Keqiang ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិជាលើកដំបូងរបស់ដែនដីហុងកុង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង