ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីយោធាថៃម្នាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា


- មន្ត្រីយោធាថៃម្នាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា និងក្រុមទ័ពព្រៃជនជាតិភាគតិច បានបណ្តាលឲ្យអ្នកភូមិជាង៤០០០នាក់រត់ភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែន ចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃ ក្នុងរយៈពេល១ សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង