ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រទេសបារាំង បានលុបចោលការបញ្ជាទិញថ្នាំគ្រាប់ប្រឆាំងវីរុស COVID-19


- រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រទេសបារាំង បានលុបចោលការបញ្ជាទិញថ្នាំគ្រាប់ប្រឆាំងវីរុស COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Merck & Co (MRK.N) បន្ទាប់ពីមានការខកចិត្ត នឹងលទ្ធផលទិន្នន័យសាកល្បងរបស់ថ្នាំនេះ ដោយងាកទៅបញ្ជាទិញថ្នាំបង្ការពីដៃគូប្រកួតប្រជែងវិញនោះ គឺក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer (PFE.N) ដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅមុនដំណាច់ខែមករា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង