ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប្រទេសស៊ុយអែត នឹងជំរុញឱ្យនិយោជិតទាំងអស់


- រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប្រទេសស៊ុយអែត នឹងជំរុញឱ្យនិយោជិតទាំងអស់ ធ្វើការពីផ្ទះប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន និងដាក់ច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹង គ្រប់គ្រងលើវិធានការរក្សាគម្លាតក្នុងសង្គម ខណៈខ្លួនកំពុងអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី និងមេរោគ Omicron ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង