ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរី បាននិយាយ កាលពីល្ងាចថ្ងៃចន្ទថា ការធ្វើតេស្តបឋមបានរកឃើញករណីសង្ស័យមេរោគ Omicron ចំនួន២ករណី


- ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរី បាននិយាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃចន្ទថា ការធ្វើតេស្តបឋមបានរកឃើញករណីសង្ស័យមេរោគ Omicron ចំនួន២ករណី នៅកន្លែងហាត់ប្រាណ ដែលនេះជាករណីឆ្លងមេរោគ Omicron ទី៣ ជាប់ទាក់ទងនឹងកន្លែងហាត់ប្រាណ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង