ព័ត៌មានជាតិ

នៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៤នាក់, ជាសះស្បើយ១២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង