ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វរសេនីយ៍ឯក Tom Moore ដែលជាទាហានជើងចាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ របស់អង់គ្លេស


អង់គ្លេស ៖ វរសេនីយ៍ឯក Tom Moore ដែលជាទាហានជើងចាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ របស់អង់គ្លេសនិងជាអ្នកបានរៃអង្គាសប្រាក់រាប់លានផោន សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ១៩ បានទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងវ័យ ១០០ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ។ប្រភព Reuters 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង