ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរចិន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយថា ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមទៅដល់មនុស្ស ២១នាក់


- អាជ្ញាធរចិន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយថា ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមទៅដល់មនុស្ស ២១នាក់ដែលជាប់គាំង នៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែធ្យូងថ្មខុសច្បាប់មួយកន្លែង ដែលបានរងគ្រោះ ដោយគ្រោះមហន្តរាយលិចទឹក នៅភាគខាងជើងប្រទេសចិន។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង