ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ត្រីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយក្រុម បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


- ស្ត្រីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយក្រុម បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយប្រថុយប្រថាន ដើម្បីតវ៉ានឹងភាពក្រីក្រ និងទាមទារសិទ្ធិធ្វើការ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង