ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការនៅ Ramsgate រដ្ឋ Kent កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


- នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការនៅ Ramsgate រដ្ឋ Kent កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 ដល់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅចុងខែធ្នូ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង