ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយកាល ពីថ្ងៃអង្គារថា


- អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ទ្វីបអាហ្រ្វិកកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងករណី ឆ្លងមេរោគ COVID-19 យ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា មានការកើនឡើងប្រហែល៨៣% កាលពីសប្តាហ៍មុន តែករណីមនុស្សស្លាប់នៅកម្រិតទាបនៅឡើយទេ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង