ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គលេខាធិការ នៃក្រុមជំនួយក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន ន័រវេស ហៅកាត់ (NRC) លោក Jan Egeland បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីរី


- អគ្គលេខាធិការ នៃក្រុមជំនួយក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន ន័រវេស ហៅកាត់ (NRC) លោក Jan Egeland បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីរី លោក Faisal Mekdad ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Damascus កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង