ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប្រទេសស៊ុយអែត


- រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប្រទេសស៊ុយអែត នឹងដាក់ចេញនូវវិធានការណ៍មួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដោយជំរុញ ឱ្យមានការរក្សាគម្លាតក្នុងសង្គមឡើងវិញ និងពាក់ម៉ាស់ នៅតាមទីដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង