ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសលុបចោលរដ្ឋាភិបាល ដែលបានជាប់ឆ្នោត


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ យោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសលុបចោលរដ្ឋាភិបាល ដែលបានជាប់ឆ្នោត តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី និងបានដករដ្ឋមន្រ្តី និងសមាជិកសភាចំនួន ២៤ រូប ដោយបានតែងតាំងបេក្ខជនថ្មី១១ រូបជំនួសវិញ នៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីបានដណ្តើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង