ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្បត់គោលការណ៍កីឡាអូឡាំពិក


- ចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្បត់គោលការណ៍កីឡាអូឡាំពិក ហើយនឹងត្រូវសងថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើពហិការ មិនចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវរងា ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង ដែលបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចសំខាន់ៗ ស្ទាក់ស្ទើរ ក្នុងការសម្រេចចិត្ត ថាតើនឹងត្រូវធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ឬយ៉ាងណា។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង