ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ពលករចំណាកស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ា នៅប្រទេសថៃបានធ្វើបាតុកម្ម នៅមុខស្ថានទូតរបស់ពួកគេ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ពលករចំណាកស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ា នៅប្រទេសថៃបានធ្វើបាតុកម្ម នៅមុខស្ថានទូតរបស់ពួកគេ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបាននាំគ្នាកាន់ផ្ទាំងរូបភាពរបស់មេដឹកនាំខ្លួន គឺលោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី បន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធា ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង