ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ភ្នំភ្លើង Semeru នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានបញ្ចេញបង្ហុយផេះ យ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ម្តងទៀត


- ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ភ្នំភ្លើង Semeru នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានបញ្ចេញបង្ហុយផេះ យ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ម្តងទៀត កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយបានរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការ ស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ 22 នាក់។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង