ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស៊ីដនី-នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែនកោះ Solomon លោក Manasseh Sogavare ប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្ត នៅថ្ងៃចន្ទនេះ


Reuters:  ស៊ីដនី-នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែនកោះ Solomon លោក Manasseh Sogavare ប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្ត នៅថ្ងៃចន្ទនេះ ក្រោយពីកុបកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីមួយសប្តាហ៍មុន បង្កឲ្យអគារជាច្រើនខ្នងត្រូវបានដុតបំផ្លាញ ហើយហាង លក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Honiara ត្រូវបានឆក់ប្លន់៕
ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង