ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាហ្រ្វិកខាងត្បូង បានពន្លឿនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19


- អាហ្រ្វិកខាងត្បូង បានពន្លឿនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 របស់ខ្លួននៅតាមទីកន្លែងកកកុញដោយមនុស្ស ដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប និងស្ថានីយ៍ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាដើម ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស នូវករណីឆ្លងមេរោគថ្មី មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគេរកឃើញមេរោគបំប្លែងខ្លួន omicron នៅក្នុងប្រទេសនេះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង