ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ប្រគល់ឈ្មោះអ្នកដំណើរ មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង


- សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ប្រគល់ឈ្មោះអ្នកដំណើរ មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដែលរងគ្រោះ ដោយមេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron ហើយប្រទេសផ្សេងទៀត បានរឹតបន្តឹងព្រំដែនរបស់ពួកគេ ខណៈមេ ដឹកនាំអឺរ៉ុប បានប្រកាសឱ្យប្រជាជនត្រៀមខ្លួន នឹងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយបំផុត នៃវិបត្តិមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង