ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស័្មគ្រចិត្ត ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ហើយមានរយៈពេល០៤ (បួន) ខែ និងមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងស្រុកបាធាយ និងស្រុកជើងព្រៃ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង