ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកស្រី អ៊ុងសានស៊ូជី និងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតមកពីគណបក្សកាន់អំណាចត្រូវបានឃុំខ្លួន


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី អ៊ុងសានស៊ូជី និងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតមកពីគណបក្សកាន់អំណាចត្រូវបានឃុំខ្លួន នៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះ។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង