ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ចិន៖ ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាចិននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 1 ពាន់លានដូសទៀត ដល់បណ្តាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមហ៊ុនចិន វិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់មិនតិចជាង 10 ពាន់លានដុល្លារ នៅអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំខាងមុខទៀត។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង