ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី លោកស្កុតម៉ូរីសុន បានទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលចិន លុបចោលរូបភាពកាត់ត


-អូស្ត្រាលី៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី លោកស្កុតម៉ូរីសុន បានទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលចិន លុបចោលរូបភាពកាត់តនៅលើបណ្តាញសង្គមធ្វីតធឺ ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញ ទាហានអូស្រ្តាលីម្នាក់បានគំរាមចាក់កកុមារ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង