ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសហូឡង់ បានបញ្ជាក់ថា


- ហូឡង់៖ អាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសហូឡង់ បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសហូឡង់មានករណីឆ្លងវីរុស Omicron ថ្មីចំនួន ១៣នាក់ ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ ដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។

# ប្រភព Abc news

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង