ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បាតុកររាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែក្បួន នៅស្ថានទូតអាមេ៉រិក


- បាតុកររាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែក្បួន នៅស្ថានទូតអាមេ៉រិក និងអង់គ្លេសក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពី ដើម្បីទាមទារឱ្យប្រទេសលោកខាងលិចគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង