ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានជំរុញឱ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃអង្គារចាកចេញពីប្រទេសអេត្យូពី


- ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានជំរុញឱ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃអង្គារចាកចេញពីប្រទេសអេត្យូពី តាមជើងហោះហើរយន្ត ហោះជាបន្ទាន់ ស្របពេលប្រទេសបារាំង និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកក៏បានប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ ឱ្យចាកចេញជាបន្ទាន់ផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង