ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសចិន


- ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសចិន ដើម្បីស្រាវជ្រាវប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ១៩ បានប្រាប់ CNN ថាពេលនេះពួកគេបានរកឃើញទិន្នន័យវីរុសផ្តាសាយនៅចិន ដែលជាតម្រុយដ៏សំខាន់ពាក់ព័ន្ធ នឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ដែលបានកំពុងឆ្លងរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោក។

#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង