ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើននាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី


- រុស្ស៊ី៖ ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើននាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈបាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅពាសពេញប្រទេស ដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំ គឺលោក Alexey Navalny ។

#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង