ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ូហ្គង់ដា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ជនសង្ស័យប្រមាណ7 នាក់បានស្លាប់ និងមនុស្ស 106 នាក់


- អ៊ូហ្គង់ដា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ជនសង្ស័យប្រមាណ7 នាក់បានស្លាប់ និងមនុស្ស 106 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេឃុំខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការវាយបង្ក្រាប់របស់ក្រុមសន្តិសុខ ដែលទាក់ទងនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួនបីលើក នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kampala កាលពីសប្តាហ៍មុន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

<