ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក


- អាល្លឺម៉ង់៖ ការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីការជាប់បោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដោយអាល្លឺម៉ង់បានចាត់ទុកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេម្តងទៀត។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង