ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសសិង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន 2,069នាក់


- ប្រទេសសិង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន 2,069នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ ខណៈមនុស្ស 8 នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារផលវិបាកវីរុសនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង