ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្លុកសហភាពអឺរ៉ុប លោក Josep Borrell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- អ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្លុកសហភាពអឺរ៉ុប លោក Josep Borrell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា បណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុប បានឈានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសបេឡារុស ជុំវិញរឿងវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនាពេលថ្មីៗនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង