ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអូទ្រីស បានបិទខ្ទប់លើមនុស្សដែលមិនបានចាក់ វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩


- ប្រទេសអូទ្រីស បានបិទខ្ទប់លើមនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ខណៈរដូវរងាខិតចូលមកដល់ និងនៅស្របពេលករណីឆ្លងមេរោគបានកើនឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប ដោយក្នុងនោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ កំពុងពិចារណាលើផែនការទប់ស្កាត់កាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងនេះទៀត ហើយចក្រភពអង់គ្លេស ក៏កំពុងពង្រីកកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយដល់មនុស្សវ័យជំទង់ផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង