ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- រុស្ស៊ី៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបានដកស្រង់សម្តីលោក Dmitry Shugayev ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ី ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស S-400 ដល់ប្រទេសឥណ្ឌា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង