ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 20 នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថា បានស្លាប់នៅ


- ស្រីលង្កា៖ ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 20 នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថា បានស្លាប់នៅ ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ និងការរអិលបាក់ដី នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា មកទល់ពេលនេះ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងអស់ពេលជាងមួយសប្តាហ៍មកនេះ។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង