ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃពុធនេះ  ប្រទេសចិន  បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរ ណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ  ឬ  Remote-sensing satellite ថ្មីចំនួនពីរគ្រឿង ដោយជោគជ័យ


ចិន ៖    ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Jiuquan ដែលស្ថិតនៅខេត្ត Gansu ភាគពាយព្យនៃប្រទេស៕
ប្រភព ៖  CGTN 
សម្រួល ដោយ ៖  ម៉ៅ  ស៊ីថា 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង