ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កម្មការអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាន បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបែលហ្ស៊ិក


អឺរ៉ុប ៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបែលហ្ស៊ិក បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងផលិត ឱសថមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ។ ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង