ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីម៉ាលីនិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ម៉ាលី៖ ប្រធានាធិបតីម៉ាលីនិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា កងកម្លាំងសន្តិសុខ នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលី បានដោះលែងជនជាតិចិន ៣នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីការដ្ឋានសំណង់ នៅភាគខាងជើងប្រទេសតាំងពីខែកក្កដា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង