ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សង្រ្គាមពាក្យសំដី រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca កំពុងតែក្តៅឡើងៗកាលពីថ្ងៃ


ស.រ.អា ៖ សង្រ្គាមពាក្យសំដី រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca កំពុងតែក្តៅឡើងៗកាលពីថ្ងៃ ពុធ ខណៈភាគីទាំងពីរ បានប្រកែកគ្នាជាសាធារណៈ ចំពោះការពន្យារពេលផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ ដែលនឹង គំរាមកំហែង ដល់ផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចដ៏ផុយស្រួយរបស់ប្លុកនេះ ដែលបានបង្កឡើងដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង