ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាកាសយានដ្ឋានស៊ូដង់ បានឲ្យដឹងថា


- ស៊ូដង់៖ អាកាសយានដ្ឋានស៊ូដង់ បានឲ្យដឹងថា អាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់ ទាំងទៅ និងមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Khartoum រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង