ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខា លើផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ


ស.រ.អា៖ ប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខា លើផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ ក្នុងនោះរួមមានការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជួលថាមពលប្រេង និងឧស្ម័ននៅលើដីសហព័ន្ធ និងកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល នៅស្របពេលដែលលោកអនុវត្តគោលនយោបាយបៃតង ដែលផ្ទុយស្រឡះពីគោលនយោបាយមុន ៗ របស់លោក ដូណាល់ត្រាំ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង